Chrzest Polski w źródłach archeologicznych

chrzest„Chrzest Polski w źródłach archeologicznych” jest projektem realizowanym przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie przy współpracy
z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie oraz Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Chrzest 966”.

Projekt ma na celu zaprezentowanie wiedzy o początkach państwa polskiego poprzez przybliżenie wyników prac archeologicznych, które miały miejsce w ramach projektu tzw. „badań milenijnych”, prowadzonych od lat 40-tych po koniec lat 60-tych XX wieku. Realizacja projektu ma za zadanie popularyzację w świadomości społecznej archeologicznego dziedzictwa kulturowego, które zostało odkryte dzięki wspomnianym pracom badawczym. Została tutaj przedstawiona nie tylko sama innowacyjność badań, ale również wyjątkowość tego przedsięwzięcia w skali europejskiej. Autorzy pragnęli przedstawić ten tak ważny etap w historii polskiej archeologii, który w znaczącym stopniu wpłynął na rozwój tej dyscypliny naukowej. Na szczególną uwagę zasłużył fenomen interdyscyplinarności prowadzonych wówczas prac.

W projekcie wywiadów udzielili: dr hab. Tadeusz Baranowski, prof. dr hab. Andrzej Buko, prof. dr hab. Bogusław Gediga, dr hab. Michał Kara, prof. dr hab. Jacek Lech, prof. dr hab. Marta Młynarska – Kaletynowa, prof. dr hab. Sławomir Moździoch, mgr Zbigniew Polak, prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami pracy poświęconej popularyzacji wiedzy o badaniach milenijnych. W wyniku realizacji projektu stworzyliśmy książkę, którą można pobrać klikając w poniższy link:

Chrzest Polski w źródłach archeologicznych – książka do pobrania!

 

Przeprowadziliśmy również szereg wywiadów z wybitnymi archeologami realizującymi badania milenijne. Zapraszamy do oglądania!

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Szwajcaria. Cmentarzysko bałtyjskie kultury sudowskiej w północno-wschodniej Polsce

Zaproszenie_promocja_ok

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Muzeum Okręgowe w Suwałkach

serdecznie zapraszają na promocję książki
dr. Jana Jaskanisa

„Szwajcaria. Cmentarzysko bałtyjskie kultury sudowskiej w północno-wschodniej Polsce”

Promocja rozpocznie się o godzinie 11.00 w sali im. Erazma Majewskiego w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie (wejście od strony Ogrodu Krasińskich).
W programie przewidziano laudację, którą wygłosi dr Wojciech Brzeziński – Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, wypowiedź Autora – dr. Jana Jaskanisa, wypowiedź Jerzego Brzozowskiego – Dyrektora Muzeum Okręgowego w Suwałkach oraz prezentację książki.

Książka została przygotowana w ramach projektu własnego Nr N N109 307837
realizowanego na podstawie umowy 3078/B/H03/20009/37 zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich Oddział w Warszawie
oraz
w ramach zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę, zrealizowanego na podstawie umowy 940/P-DUN/2012 zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich Oddział w Warszawie

Recenzenci
prof. dr hab. Grzegorz Domański, prof. dr hab. Andrzej Kokowski

Opracowanie redakcyjne i indeksy
Krzysztof Burek
Tłumaczenia na język angielski
Anna Kinecka

Zbiory zabytków i dokumentacji polowej:
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Muzeum Okręgowe w Suwałkach

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Nieinwazyjne badania archeologiczne Kotliny Chodelskiej

lidar Chodelka_bener_lipiec_na_stronę_www_i_FB

Nieinwazyjne badania archeologiczne Kotliny Chodelskiej przy zastosowaniu lotniczego skaningu laserowego (LIDAR)” – to nazwa projektu, który jest aktualnie realizowany w ramach SNAP pod kierunkiem Łukasza Miechowicza.
Na realizację projektu SNAP Oddział w Warszawie otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „DZIEDZICTWO KULTUROWE/OCHRONA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH”
Obecnie, po uzyskaniu od firmy „MGGP Aero” opracowania Numerycznego Modelu Terenu oraz Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu na potrzeby badań archeologicznych (łącznie 160 km2) rozpoczęła się weryfikacja terenowa oraz badania powierzchniowe.

Wspierają realizację projektu: Urząd Gminy w Karczmiskach oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Opublikowano Aktualności | Skomentuj