Szwajcaria. Cmentarzysko bałtyjskie kultury sudowskiej w północno-wschodniej Polsce

Zaproszenie_promocja_ok

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Muzeum Okręgowe w Suwałkach

serdecznie zapraszają na promocję książki
dr. Jana Jaskanisa

„Szwajcaria. Cmentarzysko bałtyjskie kultury sudowskiej w północno-wschodniej Polsce”

Promocja rozpocznie się o godzinie 11.00 w sali im. Erazma Majewskiego w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie (wejście od strony Ogrodu Krasińskich).
W programie przewidziano laudację, którą wygłosi dr Wojciech Brzeziński – Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, wypowiedź Autora – dr. Jana Jaskanisa, wypowiedź Jerzego Brzozowskiego – Dyrektora Muzeum Okręgowego w Suwałkach oraz prezentację książki.

Książka została przygotowana w ramach projektu własnego Nr N N109 307837
realizowanego na podstawie umowy 3078/B/H03/20009/37 zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich Oddział w Warszawie
oraz
w ramach zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę, zrealizowanego na podstawie umowy 940/P-DUN/2012 zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich Oddział w Warszawie

Recenzenci
prof. dr hab. Grzegorz Domański, prof. dr hab. Andrzej Kokowski

Opracowanie redakcyjne i indeksy
Krzysztof Burek
Tłumaczenia na język angielski
Anna Kinecka

Zbiory zabytków i dokumentacji polowej:
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Muzeum Okręgowe w Suwałkach

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Nieinwazyjne badania archeologiczne Kotliny Chodelskiej

lidar Chodelka_bener_lipiec_na_stronę_www_i_FB

Nieinwazyjne badania archeologiczne Kotliny Chodelskiej przy zastosowaniu lotniczego skaningu laserowego (LIDAR)” – to nazwa projektu, który jest aktualnie realizowany w ramach SNAP pod kierunkiem Łukasza Miechowicza.
Na realizację projektu SNAP Oddział w Warszawie otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „DZIEDZICTWO KULTUROWE/OCHRONA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH”
Obecnie, po uzyskaniu od firmy „MGGP Aero” opracowania Numerycznego Modelu Terenu oraz Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu na potrzeby badań archeologicznych (łącznie 160 km2) rozpoczęła się weryfikacja terenowa oraz badania powierzchniowe.

Wspierają realizację projektu: Urząd Gminy w Karczmiskach oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Opublikowano Aktualności | Skomentuj