Miłosz Giersz – mauzoleum władców prekolumbijskiego Peru

SNAP plakat Peru

12 lutego 2017 roku, o godz. 11.30,  zapraszamy Państwa na wykład, który wygłosi dr Miłosz Giersz:

„Grobowce, mumie i złote skarby, czyli o polskim odkryciu mauzoleum władców prekolumbijskiego Peru”

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie we współpracy z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, w styczniu br. zainicjowało cykl spotkań pt. „Fascynacje polskich archeologów”.

Spotkania te odbywać się będą w formie comiesięcznych, bezpłatnych i otwartych prelekcji, wygłaszanych w sali im. Erazma Majewskiego w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie.

Celem cyklu jest popularyzacja archeologii i dotarcie do szerokiego kręgu miłośników dyscypliny, którą uprawiamy. Chcemy, aby spotkania z archeologami odkrywały przed miłośnikami archeologii nowe sfery ludzkiej myśli i pozwoliły na nowe spojrzenie na rzeczywistość. By fascynowały i inspirowały. Mamy nadzieję, że prelekcje te uwrażliwią społeczeństwo na unikalność dziedzictwa archeologicznego, którego zachowanie jest w XXI wieku w Polsce (detektoryści!) i na świecie (np. Bliski Wschód) poważnie zagrożone.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Badania nieinwazyjne w Kotlinie Chodelskiej

1

W 2016 roku przeprowadziliśmy zakrojone na szeroką skalę badania powierzchniowe oraz prace dokumentacyjne w Kotlinie Chodelskiej, finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z puli Priorytet 5 „Ochrona zabytków archeologicznych”.

W ramach projektu kompleksowo rozpoznaliśmy, zweryfikowaliśmy oraz zadokumentowaliśmy za pomocą szeregu metod archeologii niedestruktywnej całość archeologicznego dziedzictwa kulturowego Kotliny Chodelskiej. Zweryfikowano przede wszystkim wyniki wcześniejszych badań powierzchniowych prowadzonych na tym obszarze w latach 80-tych w ramach programu Archeologiczne Zdjęcie Polski.

W trakcie badań sporządziliśmy cyfrową dokumentację każdego ze stanowisk archeologicznych z wykorzystaniem nowych technologii takich jak Lotniczy Skaning Laserowy LiDAR oraz rozpoznanie lotnicze za pomocą drona. Wykonaliśmy planigrafię wszystkich odnalezionych na powierzchni ziemi zabytków archeologicznych za pomocą odbiorników GPS co pozwoliło na precyzyjne wyznaczenie zasięgu stanowisk. Zadokumentowaliśmy szereg zabytków nowożytnych, nieujmowanych dotąd w badaniach AZP prowadzonych w regionie. Przeprowadziliśmy również prospekcję podwodną, badając cieki wodne, rzeki i starorzecza pod kątem dziedzictwa kulturowego. Nasz projekt znacznie wybiega poza typowe badania powierzchniowe, dzięki niemu za pomocą metod geofizycznych – magnetycznej oraz elektrooporowej – rozpoznano nawarstwienia kulturowe grodzisk w Kłodnicy, gm. Wilków oraz Chodliku, gm. Karczmiska, wał podłużny w Trzcińcu (Chodliku), osady podgrodowe w Chodliku okrywając nieznaną dotąd zabudowę oraz konstrukcje obronne. Opracowaliśmy wspólnie z geodetami koncepcję nowatorskiej geodezyjnej siatki arowej, wspólnej dla wszystkich stanowisk archeologicznych w Kotlinie Chodelskiej, a nawet na całym świecie.

Rezultatem zrealizowanego projektu jest pełna, przekrojowa mapa dziedzictwa archeologicznego regionu. Jego kompleksowe rozpoznanie, zadokumentowanie za pomocą nowoczesnych metod, określenie stanu zachowania oraz zagrożeń.

DSCF3926 kopia

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Ogłoszenie o poszukiwaniu partnera

Ogłoszenie z dnia 28.12.2017 – poszukiwanie partnera do projektu

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz