Szwajcaria. Cmentarzysko bałtyjskie kultury sudowskiej w północno-wschodniej Polsce

„Szwajcaria. Cmentarzysko bałtyjskie kultury sudowskiej w północno-wschodniej Polsce”

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Muzeum Okręgowe w Suwałkach

serdecznie zapraszają na promocję książki
dr. Jana Jaskanisa

Zaproszenie_promocja_ok

Promocja rozpocznie się o godzinie 11.00 w sali im. Erazma Majewskiego w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie (wejście od strony Ogrodu Krasińskich).
W programie przewidziano laudację, którą wygłosi dr Wojciech Brzeziński – Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, wypowiedź Autora – dr. Jana Jaskanisa, wypowiedź Jerzego Brzozowskiego – Dyrektora Muzeum Okręgowego w Suwałkach oraz prezentację książki.

Książka została przygotowana w ramach projektu własnego Nr N N109 307837
realizowanego na podstawie umowy 3078/B/H03/20009/37 zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich Oddział w Warszawie
oraz
w ramach zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę, zrealizowanego na podstawie umowy 940/P-DUN/2012 zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich Oddział w Warszawie

Recenzenci
prof. dr hab. Grzegorz Domański, prof. dr hab. Andrzej Kokowski

Opracowanie redakcyjne i indeksy
Krzysztof Burek
Tłumaczenia na język angielski
Anna Kinecka

Zbiory zabytków i dokumentacji polowej:
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Muzeum Okręgowe w Suwałkach

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.